Studio Ing. Vittorio Bozzetto - P.tta Nino Bixio, 18 - 33170 Pordenone - Tel.0434 28841 - Fax 0434 228966